ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ៖ ការព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកសម្រាប់រដូវវស្សាឆ្នាំ២០២២នេះ នឹងផ្អាកចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២នេះតទៅ ដោយស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គ ទន្លេបាសាក់ និងទន្លេសាប បានបន្តស្រកជាបណ្តើរៗ ពុំមានឡើងទៀតទេ

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ៖ ការព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកសម្រាប់រដូវវស្សាឆ្នាំ២០២២នេះ នឹងផ្អាកចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២នេះតទៅ ដោយស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គ ទន្លេបាសាក់ និងទន្លេសាប បានបន្តស្រកជាបណ្តើរៗ ពុំមានឡើងទៀតទេ ។ យេីងនៅតែបន្តតាមដានស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គ ទន្លេសាប និងទន្លេបាសាក់ ជាប្រចាំ ក្នុងករណីមានហេតុការណ៍អ្វីមួយកើតឡើងខុសប្រក្រតី…
[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]
1 of 60