(Videos) ទំនប់អាងទឹក៣០កញ្ញា ស្ថិតនៅស្រុកប្រាសាទបាល័ង្គ ស្រុកស្ទោង និងស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ

ទំនប់អាងទឹក៣០កញ្ញា ស្ថិតនៅស្រុកប្រាសាទបាល័ង្គ ស្រុកស្ទោង និងស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ