វឌ្ឍនភាព នៃការងារជីកប្រឡាយរងតាសុវណ្ណ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់ព្រៀង ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង

ខេត្តបាត់ដំបង​ ÷ វឌ្ឍនភាព ការងារជីកប្រឡាយរងតាសុវណ្ណ និងសាងសង់សំណង់សិល្បការ ការដ្ឋាននេះស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់ព្រៀង ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង ។ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពផ្ទៃដីស្រូវវស្សាចំនួន ១.៧៨៥ ហិកតា ស្រូវប្រាំងចំនួន ៥៨០ ហិកតា និង​ដំណាំរួមផ្សំចំនួន ២០ ​ហិកតា ។ ការងារចាប់អនុវត្តពីថៃ្ងទី​១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ មកដល់​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ សម្រេចបានប្រមាណ​ ៧០% ។
ទំហំការងាររួមមានដូចខាងក្រោម ៖
-ជីកប្រឡាយរងតាសុវណ្ណ Sc1 ប្រវែង ៦.៤៥០​ ម៉ែត្រ
-ជីកប្រឡាយរងតាសុវណ្ណ Sc2 ប្រវែង ៤.២៥០​ ម៉ែត្រ
-សាងសង់សំណង់លូចម្លងលេីប្រឡាយរង Sc1 ប្រវែង ៣៧​ ម៉ែត្រ ចំនួន ០១​ កន្លែង
-សាងសង់សំណង់ស្ទាក់ទឹកលេីប្រឡាយរង Sc1 និង Sc2 (ទ្វារ២) ចំនួន ០៨​ កន្លែង
-សាងសង់សំណង់លូដោះទឹកលេីភ្លឺប្រឡាយរង Sc1 ចំនួន ០២​កន្លែង
-សាងសង់សំណង់លូយកទឹកលេីភ្លឺប្រឡាយរង Sc1 និង Sc2 (ទ្វារ២) ចំនួន ១១​ កន្លែង
-សាងសង់សំណង់លូចម្លងលេីប្រឡាយរង Sc1 ចំនួន ០១​ កន្លែង
-សាងសង់សំណង់ទ្វារទឹកលេីប្រឡាយរង Sc2(ទ្វារ២) ចំនួន ០១​កន្លែង ៕