ទំនប់អាងទឹកស្ទឹងក្តា ឃុំក្រញ៉ូង ស្រុកកំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង