ឯកឧត្តម ឈា ប៊ុនរិទ្ធ អគ្គនាយកកិច្ចការបច្ចេកទេសនៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ដឹកនាំ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសនាយកដ្ឋានជំនាញ ចុះពិនិត្យមើលគម្រោងសាងសង់ ទំនប់សណ្តឈើតោក ស្ថិតក្នុង ស្រុកភ្នំក្រវាញ ខេត្តពោធិ៍សាត់