ឯកឧត្តម សេរី បណ្ឌិត និង ឯកឧត្តម ឈា ប៊ុនរិទ្ធ អគ្គនាយកកិច្ចការបច្ចេកទេស បានដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេសក្រសួង និងមន្ទីរចុះពិនិត្យមើលការសាងសង់ទំនប់អាងស្តុកទឹក​ ” រក្សា ” ស្ថិតនៅលើដងស្ទឹងសែន ស្រុកជ័យសែន និង ស្រុករវៀង ខេត្តព្រះវិហារ