វឌ្ឍនភាពការងារស្តារភ្លឺប្រឡាយ៩៦ ដែលក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានអនុវត្តតាំងពីយប់មិញនៅពេលនេះកំពុងតែបន្តអនុវត្តជាបន្តទៀត សូមបញ្ជាក់ជូនថា ៖ ការកាយនេះមានទីតាំងនៅលើផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី៣ លេីភ្លឺប្រឡាយ៩៦ ស្ថិតនៅតំបន់ទំនប់ចាបយំ ភូមិព្រែករាំង ១ សង្កាត់កំពង់សំណាញ់ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល

ខេត្តកណ្តាល ÷ វឌ្ឍនភាពការងារស្តារភ្លឺប្រឡាយ៩៦ ដែលក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានអនុវត្តតាំងពីយប់មិញនៅពេលនេះកំពុងតែបន្តអនុវត្តជាបន្តទៀត សូមបញ្ជាក់ជូនថា ៖ ការកាយនេះមានទីតាំងនៅលើ  ផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី៣ លេីភ្លឺប្រឡាយ៩៦ ស្ថិតនៅតំបន់ទំនប់ចាបយំ ភូមិព្រែករាំង ១ សង្កាត់កំពង់សំណាញ់ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល ៕