បរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់បន្តជាប់ៗ គ្នារយៈពេល៥ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃ១៣-១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នៅបន្តធ្លាក់ គិតត្រឹមវេលាម៉ោង៣រសៀលនេះកម្រិតពី៩៧-១៦៦ មម នៅតំបន់ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ និងស្រុកអន្លង់វែង

(ខេត្តឧត្តរមានជ័យ) បរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់បន្តជាប់ៗ គ្នារយៈពេល៥ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃ១៣-១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នៅបន្តធ្លាក់ គិតត្រឹមវេលាម៉ោង៣រសៀលនេះកម្រិតពី៩៧-១៦៦ មម នៅតំបន់ផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ និងស្រុកអន្លង់វែង បានបង្កឲ្យកម្ពស់ទឹកក្នុងអាងទឹកតាម៉ុក ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង ហក់ឡើងដល់កម្រិតប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយត្ន័ គឺ៣,៨០ម៉ែត្រ ហើយកម្រិតប្រកាសអាសន្ន៤,៥០ម៉ែត្រ ។