ក្រុមអ្នកជំនាញកូរ៉េ សហការការងារ ជាមួយមន្រ្តីឧតុនិយម បាននឹងកំពុងធេី្វការររៀបចំដាក់ តំឡើង ប្រព័ន្ធទទួលរូបភាពនិងទិន្នន័យឧតុនិយម ពីផ្កាយរណបឧតុយនិយមកូរ៉េ ថ្មី GK-2A

នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៣រោច ខែកត្តិក ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ នៅក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ក្រុមអ្នកជំនាញកូរ៉េ សហការការងារ ជាមួយមន្រ្តីឧតុនិយម បាននឹងកំពុងធេី្វការររៀបចំដាក់ តំឡើង ប្រព័ន្ធទទួលរូបភាពនិងទិន្នន័យឧតុនិយម ពីផ្កាយរណបឧតុយនិយមកូរ៉េ ថ្មី GK-2A ដើម្បីទ្រទ្រង់ ដល់សេវាឧតុនិយមកម្ពុជា ក្រោមគម្រោងជំនួយឥតចំណងរបស់រដ្ឋបាលឧតុនិយមកូរ៉េ និងវិទ្យាស្ថានឧតុនិយមនៃសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ ៕