សកម្មភាពក្រុមការងារអាជ្ញាធរទន្លេសាប​ និងមន្ទីរ​ធនធានទឹក​ និងឧតុនិយម​ខេត្ត​ទាំង​ ០៦ជុំវិញ​បឹងទន្លេសាប​

សកម្មភាពក្រុមការងារអាជ្ញាធរទន្លេសាប​ និងមន្ទីរ​ធនធានទឹក​ និងឧតុនិយម​ខេត្ត​ទាំង​ ០៦ជុំវិញ​បឹងទន្លេសាប​ គិតមកដល់​ល្ងាចថ្ងៃទី​១៧​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០២១​ សម្រេចបាន​ ៖
១.​បានចុះពិនិត្យ​ស្ថានភាពជាក់ស្តែងបង្គោលព្រំតំបន់​ ៣​ បានចំនួន​ ៦៥៩បង្គោល​ លេីបង្គោលសរុបចំនួន​ ៨០២​ ស្មេីនឹង​ ៨២,២%​។
២.ក្នុងចំណោមបង្គោល​ ដែលបានពិនិត្យជាក់ស្តែង​ចំនួន​ ៦៥៩​ មានស្ថានភាពដូចខាងក្រោម​ ៖
-បង្គោល​ឈរត្រង់​ចំនូន​ ២០៨​ បង្គោល​ ដោយបានលាភថ្នាំពណ៌លេីក្បាលបង្គោល​
-លេីកតម្រង់បង្គោលទ្រេត​ ឬដួល​ចំនួន​ ២០២បង្គោល​
-ដាំបង្គោល​ថ្មី​ចំនួន​ ៤១​
-និងបង្គោល​ចំនូន​ ២០៨​ ទៀតស្ថិតនៅក្នុងទឹក​ ។ ចំពោះបង្គោលទាំងនេះ​ ក្រុមការងារនឹងរៀបចំនៅពេលទឹកស្រក​។
៣.ចំពោះប៉ាណូ​បានតម្លេីងបានចំនួន​ ១០លេីផែនការចំនួន​ ៥២​ ប៉ាណូ​ ៕