សកម្មភាពក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់

ក្រុមការងារផ្នែកជលសាស្រ្ដ នៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ថែទាំស្ថានីយជលសាស្រ្ដស្វ័យប្រវត្តិ​ ព្រែកខ្លុង​ និងស្ថានីយ​សន្ទ្រែ 

ខេត្តពោធិ៍សាត់ ÷ នៅថ្ងៃ​អង្គារ​ ១៤​រោច ខែ​ភទ្របទ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមការងារផ្នែកជលសាស្រ្ដ នៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានសហការណ៍ជាមួយមន្ត្រីនៃមន្ទីរធនធានទឹកខេត្តពោធិ៍សាត់បានធ្វើការវាស់ធារទឹក​ និងថែទាំស្ថានីយជលសាស្រ្ដស្វ័យប្រវត្តិ​ ព្រែកខ្លុង​ និងស្ថានីយ​សន្ទ្រែ ។ ក្រុមការងារបាន ៖ -ធ្វើការវាស់ធារទឹក​…
[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

ក្រុមការងារផ្នែកជលសាស្រ្ដ នៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ធ្វើការវាស់ធារទឹក​…

នៅថ្ងៃសៅរ៍ ១១រោច ខែភទ្របទ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមការងារផ្នែកជលសាស្រ្ដ…

ក្រុមការងារផ្នែកជលសាស្រ្ដ នៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចុះធ្វើការវាស់ធារទឹក​…

ខេត្តពោធិ៍សាត់ ÷ នៅថ្ងៃសុក្រ ១០រោច ខែភទ្របទ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១…
1 of 3