សាររំលែកមរណទុក្ខរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម សូមផ្ញើសារជូនលោកជំទាវ ឈរ ណារី ត្រាំ អ៉ីវតឹក និងក្រុមគ្រួសារ ចំពោះមរណៈភាពរបស់ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី ត្រាំ អ៉ីវតឹក ក្នុងជន្មាយុ ៧៣ឆ្នាំ ដោយរោគាពាធ

សាររំលែកមរណទុក្ខរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម សូមផ្ញើសារជូនលោកជំទាវ ឈរ ណារី ត្រាំ អ៉ីវតឹក និងក្រុមគ្រួសារ ចំពោះមរណៈភាពរបស់ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ដ្រី ត្រាំ អ៉ីវតឹក ក្នុងជន្មាយុ ៧៣ឆ្នាំ ដោយរោគាពាធ