សារលិខិត​ជូនពររបស់ ឯកឧត្តម លឹម គានហោ រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម សូមគោរពជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន​ សែន​ នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នៃព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ​ក្នុងឱកាសចម្រើនជន្មាយុគម្រប់ ៦៩ ឈានចូល ៧០ ឆ្នាំ៕

សារលិខិត​ជូនពររបស់ ឯកឧត្តម លឹម គានហោ រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម សូមគោរពជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន​ សែន​ នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នៃព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ​ក្នុងឱកាសចម្រើនជន្មាយុគម្រប់ ៦៩ ឈានចូល ៧០ ឆ្នាំ៕