ការងារកាយស្តារបើកមុខទឹកព្រែកខ្សេវ ស្ថិតនៅភូមិព្រែកខ្សេវ សង្កាត់រការខ្ពស់ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល ដើម្បីរំដោះជំនន់ទឹកភ្លៀងដែលមានប្រភពទឹកមកពីស្ទឹងព្រែកត្នោត

ការងារកាយស្តារបើកមុខទឹកព្រែកខ្សេវ ស្ថិតនៅភូមិព្រែកខ្សេវ សង្កាត់រការខ្ពស់ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល ដើម្បីរំដោះជំនន់ទឹកភ្លៀងដែលមានប្រភពទឹកមកពីស្ទឹងព្រែកត្នោត ចេញពីប្រឡាយ ៩៦ និង ៩៤ ដោយតភ្ជាប់ទៅវាលបឹងរាន និងបឹងខាម៉ៅ តាមព្រែកហូរ រួចបន្តបង្ហូរទម្លាក់ឆ្ពោះទៅទន្លេបាសាក់ ដែលបានអនុវត្តកាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១ មកដល់ថ្ងៃទី ២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ការងារសម្រេចបាន ១០០ % លើការងារស្តារព្រែកខ្សេវ ប្រវែង ២.៥០០ ម៉ែត្រ ដែលមានទំហំមាត់លើពី ១៥ ទៅ ១៨ ម៉ែត្រ ៕