អបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប អកអំបុក និងសំពះព្រះខែ ថ្ងៃទី១៨ – ១៩ – ២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

អបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប អកអំបុក និងសំពះព្រះខែ ថ្ងៃទី១៨ – ១៩ – ២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១