វឌ្ឍនៈភាពនៃការសាងសង់អាងស្តុកទឹកចំនួន ០២កន្លែង ដែលជាអំណោយរបស់ឯកឧត្តម លឹម គានហោ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ស្តុកទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ និងស្រោចស្រពសាងសង់ជូននៅស្ដូបឈ្នះឈ្នះអន្លង់វែង ស្ថិតនៅលើភ្នំ២០០ ឃុំត្រពាំងប្រិយ៌ ស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ÷ វឌ្ឍនៈភាពនៃការសាងសង់អាងស្តុកទឹកចំនួន ០២កន្លែង ដែលជាអំណោយរបស់ឯកឧត្តម លឹម គានហោ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ស្តុកទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ និងស្រោចស្រពសាងសង់ជូននៅស្ដូបឈ្នះឈ្នះអន្លង់វែង ស្ថិតនៅលើភ្នំ២០០ ឃុំត្រពាំងប្រិយ៌ ស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។ លទ្ធផលសម្រេចបានមានដូចខាងក្រោម ៖
១-ទំនប់ទី ១
– ទំនប់ដីប្រវែង ២០០ម៉ែត្រ សម្រេចបាន១០០%
– សំណង់ទ្វារទឹកទំហំ ៦ម៉ែត្រ សម្រេចបាន៥០%
២-ទំនប់ទី ២
– ទំនប់ដីប្រវែង ១៦០ម៉ែត្រ សម្រេចបាន៧០% ៕