សារលិខិតអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម លឹម គានហោ រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម សូមគោរពជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន​ សែន​ នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នៃព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ​ក្នុងឱកាសដែល សម្តេចតេជោ ទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយស « ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ » ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

សារលិខិតអបអរសាទររបស់ ឯកឧត្តម លឹម គានហោ រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម សូមគោរពជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន​ សែន​ នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​នៃព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ​ក្នុងឱកាសដែល សម្តេចតេជោ ទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយស « ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ » ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ៕